REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA – Projekt z UE

Z przyjemnością informujemy, że Niepubliczne Przedszkole Oxfordzik w Tuchomiu prowadzone przez SMYKOWO Dagmara Lewicka-Klimek uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Oxfordzik szansą na lepszą edukację. Rozszerzenie miejsc przedszkolnych we wsi Tuchom.” nr RPPM.03.01.00-22-0022/20, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z obszaru gm. Żukowo oraz okolic, wsparcie rozwoju dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych i fizycznych, rozwój kompetencji kluczowych u dzieci poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i kreatywności oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie realizacji procesu dydaktycznego.

Rezultaty projektu zostaną osiągnięte poprzez: utworzenie 30 miejsc wychowania przedszkolnego, zapewnienie ich funkcjonowania przez okres 12 miesięcy, realizację zajęć niwelujących stwierdzone deficyty i rozwijających kompetencje kluczowe dzieci oraz realizację kursów i szkoleń dla 3 nowozatrudnionych nauczycieli.

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 – 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 998 528,75 zł

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 848 749,44 zł.

REKRUTACJA

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA – Projekt z UE