Metody pracy

  • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
  • Metoda twórczego myślenia A. Osborn’a
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Metoda z zakresu edukacji matematycznej Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • Metoda z zakresu nauczania języków obcych – TPR (reagowanie całym ciałem)
  • Metoda Marii Montessori