Metody pracy

  • Metoda Marii Montessori

Nasze Przedszkole zapewnia pedagogikę według znanych i cenionych na całym świecie założeń myśli Marii Montessori.

Dajemy dzieciom okazję realizacji ich naturalnej skłonności do działania. Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez własną aktywność. Ćwiczą, próbują, sprawdzają. Zaspakajają swoją dziecięcą ciekawość korzystając z angażujących materiałów, tzw. pomocy Montessori, pobudzających kreatywność i logiczne myślenie. Działając w swoim własnym tempie, dzieci rozwijają pewność siebie i samodyscyplinę.

Uważamy, że samodzielność dzieci jest niezwykle ważna dla rozwoju osobowości dziecka, buduje wiarę we własne siły, niezależność i zaangażowanie.

Rolą naszych nauczycieli jest obserwować, zachęcać i prowadzić dziecko w subtelny sposób, w indywidualnej relacji.

Pomagamy dzieciom wyrażać swoje uczucia, uczymy je porozumienia bez przemocy oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Współpracujemy z Polskim Centrum Montessori w zakresie kursów/warsztatów i konsultacji dla nauczycieli.