Zapisy do Przedszkola/Klubu Dziecięcego

Rekrutacja na rok przedszkolny 2019/2020 odbędzie się od 1 do 31 marca 2019r. Zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Opłaty za Przedszkole (dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat)

 • OPŁATA WSTĘPNA: 250 zł – płatne jednorazowo w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Opłata zawiera koszt materiałów dydaktycznych, podręczników i ubezpieczenia NNW na cały rok szkolny. Opłata nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy.
 • CZESNE PODSTAWOWE/płatne miesięcznie: 299 zł – cena obejmuje pobyt dziecka w Przedszkolu w godzinach od 6:30 do 12:00.
 • CZESNE DODATKOWE/płatne miesięcznie: 2,50zł – za każdą kolejną rozpoczętą godzinę po godzinie 12:00. Deklaracja długości pobytu dziecka w Przedszkolu zapisana jest w umowie i jest podstawą do miesięcznego rozliczenia. W przypadku nieobecności lub odbioru dziecka przed zadeklarowaną godziną, opłata nie ulega zmniejszeniu. Deklaracja długości pobytu dziecka w Przedszkolu może być zmieniona w ciągu trwania roku przedszkolnego ze skutkiem na następny miesiąc kalendarzowy.
  Wzór naliczania opłat za czesne: A + (B x C x D), gdzie A to czesne podstawowe, obowiązujące w godz. 6:30-12:00, B to zadeklarowana w umowie liczba godzin pobytu dziecka w Przedszkolu po godz. 12:00, C to stawka godzinowa -2,50 zł, D to liczba dni pracy Przedszkola w danym miesiącu.             
 • WYŻYWIENIE: max. za wszystkie posiłki – 11 zł/dziennie (2,50 zł – I śniadanie, 1 zł-II śniadanie, 2 zł-zupa, 5,50 zł-obiad: II danie i podwieczorek).
 • RABAT DLA RODZEŃSTWA: 50% dla jednego dziecka. Upustu udziela się od najniższego czesnego.

Opłaty za Klub Dziecięcy (dzieci w wieku od 2 do 2,5 lat)

 • OPŁATA WSTĘPNA: 250 zł – płatne jednorazowo w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Opłata zawiera koszt materiałów dydaktycznych, podręczników i ubezpieczenia NNW na cały rok szkolny. Opłata nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy.
 • CZESNE PODSTAWOWE/płatne miesięcznie: 599 zł – cena obejmuje pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w godzinach od 6:30 do 12:00. Istnieje możliwość ubiegania się w Gminie o bon opiekuńczy w wysokości 100 zł/miesięcznie. W następnym miesiącu po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, opłata za czesne ulega zmniejszeniu i wynosi 299 zł – od tej pory brak możliwości ubiegania się o bon opiekuńczy w Gminie w wysokości 100 zł).
 • CZESNE DODATKOWE/płatne miesięcznie: 2,50 zł – za każdą kolejną rozpoczętą godzinę po godzinie 12:00. Deklaracja długości pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym zapisana jest w umowie i jest podstawą do miesięcznego rozliczenia. W przypadku nieobecności lub odbioru dziecka przed zadeklarowaną godziną, opłata nie ulega zmniejszeniu. Deklaracja długości pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym może być zmieniona w ciągu trwania roku przedszkolnego ze skutkiem na następny miesiąc kalendarzowy. Wzór naliczania opłat za czesne: A + (B x C x D), gdzie A to czesne podstawowe, obowiązujące w godz. 6:30-12:00, B to zadeklarowana w umowie liczba godzin pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym po godz. 12:00, C to stawka godzinowa -2,50 zł, D to liczba dni pracy Klubu Dziecięcego w danym miesiącu.
 • WYŻYWIENIE: max. za wszystkie posiłki – 11 zł/dziennie (2,50 zł – I śniadanie, 1 zł-II śniadanie, 2 zł-zupa, 5,50 zł-obiad: II danie i podwieczorek).
 • RABAT DLA RODZEŃSTWA: 50% dla jednego dziecka. Upustu udziela się od najniższego czesnego.