REKRUTACJA do ŻŁOBKA na rok 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że od 14.02.2022 r. rozpoczynamy zapisy dzieci do Żłobka. Przyjmujemy dzieci od 1 roku życia do 2,5 lat. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 58 522 72 71, mailowo: biuro@oxfordzik.com.pl lub osobiście w Przedszkolu. Serdecznie zapraszam.

Opłaty za Żłobek

  • OPŁATA WSTĘPNA: 490 zł – płatne jednorazowo w terminie do 7 dni od podpisania umowy. Opłata zawiera koszt materiałów dydaktycznych i podręczników na cały rok szkolny. Opłata nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy.
  • CZESNE: 990 zł/miesięcznie
  • Istnieje możliwość ubiegania się w Gminie Żukowo o bon opiekuńczy (szczegółowe informacje w Gminie) albo (w niektórych przypadkach) o tzw. „żłobkowe” z ZUS (szczegółowe informacje w ZUS). W następnym miesiącu po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, opłata za czesne ulega zmniejszeniu i stosowany jest cennik jak za Przedszkole.
  • WYŻYWIENIE: max. za wszystkie posiłki – 14,50 zł/dziennie (3,00 zł – I śniadanie, 1 zł-II śniadanie, 3,50 zł-zupa, 7 zł-obiad: II danie i podwieczorek).
  • RABAT DLA RODZEŃSTWA: 20% dla jednego dziecka. Upustu udziela się od najniższego czesnego.